ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ

ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಅನುವಾದಕರು
ರಾಯಚೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ರಂಗಮಾಹಿತಿ ಪ್ರೊ. ಖಾಜಾವಲಿ ಈಚನಾಳ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 166

Download  View 

   ಕಲೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕಗಳು ಒಂದು ದೇಶದ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಿಖರವೆಂದರೆ ನಾಟಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜನತಾ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ಯಾರು ವಂಚಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೋ, ಅವರು ನಡೆದಾಡುವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೊಂದಿದೆ.