ಗಣಿತ (೯- ತರಗತಿ)

ಗಣಿತ (೯- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಣಿತ (೯- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 398

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

 

ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ

vii-x
ಅಂಕಗಣಿತ
ಅಧ್ಯಾಯ-1 ಘಟಕ 1-ವರ್ಗಮೂಲ  01-16
  ಘಟಕ 2- ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  17-36
 

ಘಟಕ 3-ಕರಣಿಗಳು 

37-46
  ಘಟಕ 4- ಗಣಗಳು  47-66
 

ಘಟಕ 5-ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ 

67-99
ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಣಿತ
ಅಧ್ಯಾಯ-2

ಘಟಕ 1- ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 

100-112ಘಟಕ 2-ಚಕ್ರಬಡ್ಡಿ  113-128

ಘಟಕ 3- ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಂತುಗಳು 

129-136
ಘಟಕ 4-ಅನುಪಾತ ಮತ್ತು ಸಮಾನುಪಾತ  137-149
ಬೀಜಗಣಿತ
ಅಧ್ಯಾಯ-3

ಘಟಕ 1- ಬಹುಪದ ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳ ಗುಣಾಕಾರ 

150-167
  ಘಟಕ 2-ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ  168-183
ಘಟಕ 3-ಮ.ಸಾ.ಅ ಮತ್ತು ಲ.ಸಾ.ಅ  184-199
ಘಟಕ 4-ಭಾಗಾಕಾರ  200-210
ಘಟಕ 5-ಏಕಕಾಲಿಕ ರೇಖಾಚಿತ್ರ ಸಮೀಕರಣಗಳು  211-230
ಘಟಕ 6-ಮಾರ್ಪು  231-243
ರೇಖಾಗಣಿತ
ಅಧ್ಯಾಯ-4 ಘಟಕ 1-ಬಹುಭುಜಾಕೃತಿಗಳು  244-255
  ಘಟಕ 2-ಚತುರ್ಭುಜಗಳು  256-266
ಘಟಕ 3-ಸಮಾನಾಂತರ ಚತುರ್ಭುಜದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಹಾಗೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು  267-287
ಘಟಕ 4-ವೃತ್ತಗಳು  288-313
ಘಟಕ 5-ತ್ರಿಭುಜದಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವನ ರೇಖೆಗಳು 314-333
ಘಟಕ 6 - ಘನಾಕೃತಿಗಳ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಹಾಗೂ ಘನಫಲ 334-355
  ಉತ್ತರಗಳು 356-378
ಅನುಬಂಧ (ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆಗಳು)  379-384
ಐಚ್ಛಿಕ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 385-390

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 </p

ಕಣಜ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸ:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2016 - 2017 e-ಪುಸ್ತಕ | ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, e-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 002 ದೂರವಾಣಿ: 080-22227478 /22212487, ಮಿಂಚಂಚೆ (ಇ-ಮೇಲ್) - developkanaja@gmail.com