ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೫- ತರಗತಿ)

ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೫- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ (೫- ತರಗತಿ) ಡಾ.ಎಸ್‌.ಭಾಸ್ಕರ/ಡಾ.ಎಚ್‌.ಎಮ್‌.ಶೈಲಜ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 240

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ

ಭಾಗ-ಅ

ವಿಜ್ಞಾನ

1 ದ್ರವ್ಯ 1-20
2 ಧಾತು, ಸಂಯುಕ್ತ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಣಗಳು 21-25
3 ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ನೀರು 26-40
4 ದಹನ 41-52

ಭಾಗ - ಆ

ಪರಿಸರ ಅಧ್ಯಯನ

1 ಜೀವಿಗಳು 53-73
2 ಸಸ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳು 74-83
3 ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು 84-95
4 ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ 96-104

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

ಕಣಜ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸ:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2016 - 2017 e-ಪುಸ್ತಕ | ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, e-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 002 ದೂರವಾಣಿ: 080-22227478 /22212487, ಮಿಂಚಂಚೆ (ಇ-ಮೇಲ್) - developkanaja@gmail.com