ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ

ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಕರ್ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಭಾರತ ನೀಲಾ  ಮಂಜುನಾಥ್
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 8

Download  View 

  ಕರ್ನಾಟಕವು ಭಾರತ ಒಕ್ಕೂಟದ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವಾಗಿದ್ದು, 74,122 ಚ.ಮೈಲಿಗಳ ಪ್ರದೇಶ ಹಾಗೂ 200 ಮೈಲಿಗಳ ನಿಡಿದಾದ ಕರಾವಳಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನದಿ ಹಾಗೂ ತೊರೆಗಳು, ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹವಾಮಾನ, ಸಿರಿವಂತ ಮಣ್ಣು, ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 5,000 ಅಡಿ ಎತ್ತರದವರೆಗಿನ ಭೂಪ್ರದೇಶ ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕ ಅರಣ್ಯಗಳು, ಭೂವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಜೋಗ್ ಜಲಪಾತ ಹಾಗೂ ಕೊಡಗಿನಂತಹ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಕಾಫಿû, ತೇಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀಗಂಧ ಮತ್ತಿತರ ಅಪರೂಪದ ಮರಗಳ ನೆಲೆಬೀಡಾಗಿದೆ.

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು