ನುಡಿ ಕನ್ನಡ (೯- ತರಗತಿ)

ನುಡಿ ಕನ್ನಡ (೯- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನುಡಿ ಕನ್ನಡ (೯- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 88

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠ/ ಪದ್ಯ  ಹೆಸರು
ಲೇಖಕರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1

ವಸಂತ (ಪದ್ಯ) 

ಬಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀ 1
2 ಭಾರತದೇಶದ ಹಕ್ಕಿ  ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ರೂಮಿ 5
3 ಮಿತ್ರ (ಪದ್ಯ)  ಎಂ. ಅಕಬರ ಅಲಿ 11
4

ನಾಲಗೆ 

ಎನ್.ಎಸ್.ತಾರಾನಾಥ್ 14
5 ಕನ್ನಡವ ನುಡಿ (ಪದ್ಯ)  ಸವಿತಾ ನಾಗಭೂಷಣ 21
6

ಯಕ್ಷಪ್ರಶ್ನೆ 

ಸಂಪಾದಿತ 25
7

ನೀತಿ ಮಾತು (ಪದ್ಯ) 

ಕನಕದಾಸ 34
8 ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕವಿಯಾದೆ  ಕುವೆಂಪು 38
9

ಒಂದು ರಾತ್ರಿ (ಪದ್ಯ) 

ಎಸ್.ವಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟ 44
10 ಸಂತ ಮೇರಿ ದ್ವೀಪ  ಸಂಪಾದಿತ 49
11 ನಿರೀಕ್ಷೆ (ಪದ್ಯ)  ಡಿ.ಎಸ್.ವೀರಯ್ಯ 55
12

ನನ್ನ ಟೋಪಿ 

ಬಿ.ಜಿ.ಎಲ್.ಸ್ವಾಮಿ 59
13 ಮುದ್ದು ಕಂದ (ಪದ್ಯ)  ಜನಪದ 67
 14

ಬುಲ್ಡೋಜರ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿ 

ನಾಗೇಶ್ ಹೆಗಡೆ 70
15 ಸಂತೋಷದ ಒಳಗುಟ್ಟು  ಸುಧಾ ಮೂರ್ತಿ 74
  ಪದಕೋಶ - 79

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 </p