ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (೯- ತರಗತಿ)

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (೯- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (೯- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 6

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ

ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗುಂಪು ಆಟಗಳು
1

ವಾಲಿಬಾಲ್

1
2 ಹಾಕಿ 7
3 ಹ್ಯಾಂಡ್ ಬಾಲ್ 11
4

ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲ್

16
5 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 20
ಮೇಲಾಟಗಳು
6

ತ್ರಿವಿಧ ಜಿಗಿತ

22
7 ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ 25
ಯೋಗ
8 ಆಸನಗಳು 29
9 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ 38
ತಾಳಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
10 ಎನ್.ಡಿ.ಎಸ್. ಲೆಝಿಮ್ 40
 11

ಪದ ಕವಾಯಿತು

50
12 ಮನರಂಜನೆ ಆಟಗಳು 52
13 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ 56

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 </p