ನುಡಿ ಕನ್ನಡ (೮- ತರಗತಿ)

ನುಡಿ ಕನ್ನಡ (೮- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ನುಡಿ ಕನ್ನಡ (೮- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 96

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠ / ಪದ್ಯ 
ಲೇಖಕರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಕಮಾನು ಕಟ್ಟಿದೆ (ಪದ್ಯ) 

ಕುವೆಂಪು 1
2 ಆಸರೆ (ಗದ್ಯ)  ಹ ಮ ಪೂಜಾರ 6
3 ಕನ್ನಡದ ಕಹಳೆ ಮೊಳಗಲಿ (ಪದ್ಯ)  ಬಸವರಾಜ ಸಬರದ 13
4

ಭಲೇ ಬಿಂದು (ಗದ್ಯ) 

ಬಿ ಬೋರೇಗೌಡ 17
5 ವೀರಪುತ್ರರು (ಪದ್ಯ)  ಡಿ ವಿ ಬಡಿಗೇರ 22
6

ಬಾಲ್ಯದ ನೆನೆಪುಗಳು (ಗದ್ಯ) 

ಶಿವರಾಮ ಕಾರಂತ 25
7

ನೆನಪಿದೆಯೆ ನಿನಗೆ? (ಪದ್ಯ) 

ಜಿ ಎಸ್ ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ 31
8 ಚಿನ್ನದ ಗೊಂಬೆಗಳು (ಗದ್ಯ)  ನಲಿ- ಕಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 36
9

ಮಳೆಯ ಹಾಡು (ಪದ್ಯ)

 ಸಂಧ್ಯಾರೆಡ್ಡಿ ಕೆ ಸಿ 40
10 ಮಾಸ್ತಿಯವರ ಮಾತೃಪ್ರೇಮ (ಗದ್ಯ)  ಬೆಳಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ 42
11 ತವರು (ಪದ್ಯ)  ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ 48
12

ಕರ್ಚೀಫ್ ಮಹಿಮೆ (ಗದ್ಯ) 

ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಅಬ್ಬಿಗೆರೆ 51
13 ಅಜ್ಜನ ತೋಟ (ಗದ್ಯ)  ಕೆ ಸಿ ಶಶಿಧರ 57
14

ಬಾದಾಮಿ (ಗದ್ಯ)

 ಬಾ ರಾ ಗೋಪಾಲ 63
15 ಬಿಡು ಭ್ರಮೆಯ (ಪದ್ಯ)  ಬಿ.ಟಿ. ಲಲಿತಾನಾಯಕ್ 68
  ವ್ಯಾಕರಣ   70
ಪತ್ರಲೇಖನ   77
ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಗಾದೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ
ಅರ್ಥಸಹಿತ ಪದಕೋಠಿ   84

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು