ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ (೮- ತರಗತಿ)

ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ (೮- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ತಿಳಿ ಕನ್ನಡ (೮- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 108

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠ / ಪದ್ಯ 
ಲೇಖಕರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಐಕ್ಯಗಾನ - ಪದ್ಯ  ಡಾ|| ಜಿ.ಎಸ್.ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪ 1
2 ಬುದ್ಧನ ಸಲಹೆ - ಗದ್ಯ  ನಿರುಪಮಾ 6
3 ಜಾಣರು ಯಾರು? - ಪದ್ಯ  ‘ಸಿಸು’ ಸಂಗಮೇಶ 14
4

ಸೋಲಿಗರ ಆಶಾಕಿರಣ - ಗದ್ಯ

 ಸಂಪಾದಿತ 20
5 ಜ್ಯೋತಿಯೇ ಆಗು ಜಗಕೆಲ್ಲ - ಪದ್ಯ  ಜನಪದ ಗೀತೆ 28
6

ಛಲಗಾತಿಯ ಸವಾಲು - ಗದ್ಯ 

ಸಂಪಾದಿತ 34
7

ಭರತಭೂಮಿ ನನ್ನ ತಾಯಿ - ಪದ್ಯ 

ಡಾ|| ಕುವೆಂಪು 40
8 ನಾಮದ ಮಹಿಮೆ - ಗದ್ಯ  ಸಂಪಾದಿತ 45
9

ತೂಗಿ ತೂಗಿ ಮರಗಳೇ - ಪದ್ಯ 

ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್., ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ 53
10 ಕರಾಳರಾತ್ರಿ - ಗದ್ಯ  ಸಂಪಾದಿತ 58
11 ತೇರು - ಪದ್ಯ  ಡಾ|| ಕೆ.ಎಸ್.ನರಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿ 67
12

ಹಾಡು ಹಕ್ಕಿ - ಸುಕ್ರಿಬೊಮ್ಮಗೌಡ -ಗದ್ಯ 

ಸಂಪಾದಿತ 72
13 ಹಕ್ಕಿಗಳು - ಪದ್ಯ  ಡಾ|| ಸಿದ್ಧಲಿಂಗಯ್ಯ 78
14

ಕಲ್ಲು ಹೇಳುವ ಕತೆ - ಗದ್ಯ 

ಐತಿಹಾಸಿಕ - ಸಂಪಾದಿತ 82
15 ಗೌರವಿಸು ಜೀವನವ - ಪದ್ಯ  ಡಾ|| ಡಿ.ವಿ.ಜಿ. 89
16 ಆಸನದ ಮೇಲೆ ಆಸನ - ಗದ್ಯ  ರಾಶಿ (ಡಾ|| ಎಂ. ಶಿವರಾಮ್) 94
  ಪದಕೋಶ   101

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು