ವಿಜ್ಞಾನ (೮- ತರಗತಿ)

ವಿಜ್ಞಾನ (೮- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ವಿಜ್ಞಾನ (೮- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 320

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠದ ಹೆಸರು
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ ಬೋಧನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಅವಧಿಗಳು
1

ನಮ್ಮ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು  

1-8 3
2 ನಮ್ಮ ಪರಿಸರದ ಅಧ್ಯಯನ  9-22 7
3 ಪರಮಾಣುವಿನ ರಚನೆ  23-34 6
4

ಪರಮಾಣುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು 

35-43 6
5 ಜೀವಕೋಶಗಳ ಅಧ್ಯಯನ  44-59 7
6

ಜೀವಿಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ 

60-73 8
 7 ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರಪಂಚ  74-82 4
8

ಚಲನೆಯ ವಿವರಣೆ 

83-95 4
9 ಬಲ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಟನ್ನನ ಚಲನೆಯ ನಿಯಮಗಳು  96-106 4
10

ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಅದರ ರೂಪಗಳು 

107-117 5
11 ರಾಸಾಯನಿಕ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವಿಧಗಳು  118-127 8
12 ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು-1  128-141 7
13

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು-2 

142-151 6
14 ಶಬ್ದಗಳ ಜಗತ್ತು  152-164 6
15 

ಉಷ್ಣ 

165-178 5
16 ದ್ರವ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು  179-187 7
17 ನಮ್ಮ ವರ್ಣಮಯ ಜಗತ್ತು  188-210 5
18 ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಅದರ ಘಟಕಗಳು  211-226 7
19 ಪಚನಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟ  227-247 8
20 ಉನ್ನತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ  248-253 8
21 ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧನಗಳು  254-267 5
22 ಆಹಾರ ಉತ್ಪಾದನೆ : ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ  268-285 6
23 ಜೀವದ ವಿಕಾಸ  286-294 5
24 ಭೂಮಿಯಿಂದ ಆಚೆಗೆ  295-313 7

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

ಕಣಜ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸ:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2016 - 2017 e-ಪುಸ್ತಕ | ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, e-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 002 ದೂರವಾಣಿ: 080-22227478 /22212487, ಮಿಂಚಂಚೆ (ಇ-ಮೇಲ್) - developkanaja@gmail.com