ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (೮- ತರಗತಿ)

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (೮- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (೮- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 128

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ

ಸಂಖ್ಯೆ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಗುಂಪು ಆಟಗಳು
1

ವಾಲಿಬಾಲ್

1
2 ಹಾಕಿ 5
3 ಹ್ಯಾಂಡ್ಬಾಲ್ 10
4

ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್

17
5 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ 23
ಮೇಲಾಟಗಳು
6

ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ದೂರದ ಓಟಗಳು

25
7 ಎತ್ತರ ಜಿಗಿತ 27
ಯೋಗ
8 ಆಸನಗಳು 29
ತಾಳಬದ್ದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು
9

ಘಾಟಿ ಲೇಝುಮ್

42
10 ಪದ ಕವಾಯತು 59
11 

ಮನರಂಜನೆಯ ಆಟಗಳು

61

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು