ಗಣಿತ (೮- ತರಗತಿ)

ಗಣಿತ (೮- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಣಿತ (೮- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 384

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

  ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಭಾರತೀಯ ಗಣಿತ - ಒಂದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಪರಿಚಯ vi-x
ಅಂಕಗಣಿತ
ಅಧ್ಯಾಯ-1

ಘಟಕ-1 ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗಿನ ಆಟ

1-27

ಘಟಕ-2 ವರ್ಗ, ವರ್ಗಮೂಲಗಳು, ಘನ ಮತ್ತು ಘನಮೂಲಗಳು 28-54
ಘಟಕ-3 ಭಾಗಲಬ್ದ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  55-81
ಘಟಕ-4 ವಾಣಿಜ್ಯ ಗಣಿತ  82-105
ಘಟಕ-5 ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ  106-128
ಅಂಕಗಣಿತದ ಉತ್ತರಗಳು  129-138
ಬೀಜಗಣಿತ
ಅಧ್ಯಾಯ-2 ಘಟಕ-1 ಬೀಜೋಕ್ತಿಗಳು  139-156


  

ಘಟಕ-2 ಅಪವರ್ತಿಸುವಿಕೆ 

157-165

ಘಟಕ-3 ಒಂದು ಚರಾಕ್ಷರವುಳ್ಳ ಸರಳ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಸಮೀಕರಣಗಳು 

166-183
ಘಟಕ-4 ಘಾತಾಂಕಗಳು  184-205
ಘಟಕ-5 ಆಲೇಖ(ನಕ್ಷೆ)ಗಳ ಪರಿಚಯ  206-230

ಬೀಜಗಣಿತದ ಉತ್ತರಗಳು

 231-236
ರೇಖಾಗಣಿತ
ಅಧ್ಯಾಯ-3

ಘಟಕ-1 ಸ್ವಯಂ ಸಿದ್ಧಗಳು, ಆಧಾರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಮೇಯಗಳು 

237-269


ಘಟಕ-2 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಮೇಲಿನ ಪ್ರಮೇಯಗಳು 270-286
ಘಟಕ-3 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ಸರ್ವಸಮತೆ  287-314

ಘಟಕ-4 ತ್ರಿಭುಜಗಳ ರಚನೆ 

315-329
ಘಟಕ-5 ಚತುರ್ಭುಜಗಳು 330-353

ರೇಖಾಗಣಿತದ ಉತ್ತರಗಳು 

354-356
ಅಧ್ಯಾಯ-4  ಘಟಕ-1 ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ  357-368
  ಐಚ್ಛಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು  369-374

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

ಕಣಜ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸ:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2016 - 2017 e-ಪುಸ್ತಕ | ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, e-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 002 ದೂರವಾಣಿ: 080-22227478 /22212487, ಮಿಂಚಂಚೆ (ಇ-ಮೇಲ್) - developkanaja@gmail.com