ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (೬- ತರಗತಿ)

ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (೬- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ (೬- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 260

Download  View 

ಮೊದಲನೆಯ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್

ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
ಇತಿಹಾಸ
1

ಭಾರತ ಮತ್ತು ಹೊರಪ್ರಪಂಚ

1
2 ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಜಪೂತರು 11
3 ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣದ ಚಾಳುಕ್ಯರು 21
4

ಹೊಯ್ಸಳರು ಮತ್ತು ಚೋಳರು

28
5 ಧಾರ್ಮಿಕ-ಸಾಮಾಜಿಕ ಸುಧಾರಣಾ ಚಳವಳಿಗಳು 39
6

ದಿಲ್ಲಿಯ ಸುಲ್ತಾನರು

45
ಪೌರನೀತಿ
7 ನಮ್ಮ ಸಂವಿಧಾನ 54
8

ರಾಜ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ತತ್ವಗಳು

60
9

ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು

65
10 ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳು 73
ಭೂಗೋಳ ವಿಜ್ಞಾನ
11 ಏಷ್ಯ - ವೈಪರೀತ್ಯಗಳ ಖಂಡ 81

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು