ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (೬- ತರಗತಿ)

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (೬- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ (೬- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 120

Download  View 

ಪರಿವಿಡಿ 

ಭಾಗ-೧ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ

ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠದ ಹೆಸರು ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಗುಂಪು ಆಟಗಳು

ಕಬಡ್ಡಿ

1
2 ಖೋ- ಖೋ 5
3 ಪುಟ್ಬಾಲ್ 15
4

ಮೇಲಾಟಗಳು

ವೇಗದ ಓಟಗಳು

20
5 ಉದ್ದ-ಜಿಗಿತ 25
6

ಯೋಗಾಸನ

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ

28
7 ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ 37
8

ಮುದ್ರೆಗಳು

39
9

ತಾಳಬದ್ಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು

ಹಿಂದಿ ಲೆಝಿಮ್

41
10 ಪದ ಕವಾಯತು 47
11 ಮನರಂಜನಾ ಆಟಗಳು 49
12

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ

ಝಂಡಾ ಊಂಚಾ (ಧ್ವಜ ಗೀತೆ)

62

ಪರಿವಿಡಿ

ಭಾಗ-2 ತಾತ್ವಿಕ

13 ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅರ್ಥ ಮತ್ತು ಮಹತ್ವ 63
14

ಗುಂಪು ಆಟಗಳು

ಕಬಡ್ಡಿ

66
15 ಖೋ- ಖೋ 70
16 ಪುಟ್ಬಾಲ್ 78
17

ಮೇಲಾಟಗಳು

ವೇಗದ ಓಟಗಳು

82
18 ಉದ್ದ-ಜಿಗಿತ 87
19

ಯೋಗಾಸನ

ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ

90
20 ಯೋಗ 93
21

ಆರೋಗ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣ

ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವಿಕೆ

96
22 ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ 103
23 ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ 108
24

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭಾವೈಕ್ಯತೆ

ರಾಷ್ಟ್ರಧ್ವಜ

111
25 ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ 113

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

ಕಣಜ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸ:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2016 - 2017 e-ಪುಸ್ತಕ | ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, e-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 002 ದೂರವಾಣಿ: 080-22227478 /22212487, ಮಿಂಚಂಚೆ (ಇ-ಮೇಲ್) - developkanaja@gmail.com