ಗಣಿತ (೪- ತರಗತಿ)

ಗಣಿತ (೪- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಣಿತ (೪- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 296

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಸರಳ ರೇಖಾಕೃತಿಗಳ ಸುತ್ತಳತೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತೀರ್ಣ  1 – 12
2 ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  13 – 46
3 ಸಂಕಲನ  47 – 60
4 ವ್ಯವಕಲನ  61 – 70
5 ಗುಣಾಕಾರ  71 – 91
6 ಭಾಗಾಕಾರ  92 – 109
7 ವೃತ್ತಗಳು  101 – 117
8 ಮಾನಸಿಕ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ  118 – 138
9 ಭಿನ್ನರಾಶಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  139 -158
10

ಹಣದ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನ 

159 – 183
11 ಅಳತೆಗಳು - ಉದ್ದ  184 – 200
12 ಅಳತೆಗಳು (ತೂಕ)  201 – 214
13 ಗಾತ್ರದ ಅಳತೆ  215 – 227
14 ಕಾಲ  228 – 247
15 ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ  248 – 256
16 ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಮಿತಿ  257 – 272
17 ಟ್ಯಾನ್ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಹಾಸುಗಳು  273 – 278
18 ಘನಾಕೃತಿಗಳು  279 -290

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

ಕಣಜ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸ:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2016 - 2017 e-ಪುಸ್ತಕ | ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, e-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 002 ದೂರವಾಣಿ: 080-22227478 /22212487, ಮಿಂಚಂಚೆ (ಇ-ಮೇಲ್) - developkanaja@gmail.com