ಸವಿ ಕನ್ನಡ-೨ (೨- ತರಗತಿ)

ಸವಿ ಕನ್ನಡ-೨ (೨- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಸವಿ ಕನ್ನಡ-೨ (೨- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 112

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ವಿಷಯ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
  ಮಾಡಿ ಕಲಿ - ಹಾಡಿ ನಲಿ 1
1 ಬಣ್ಣದ ಹಕ್ಕಿ (ಪದ್ಯ) - ಸಿ.ಫ. ಕಟ್ಟೀಮನಿ 7
2 ಊರಿಗೊಬ್ಬ ರಾಜನಂತೆ (ಪದ್ಯ) - ಗಿರಿಬಾಲೆ 11
3 ಗೆಳೆತನ 15
4 ಸೂಜಿಯಕಥೆ 22
5 ಗಡಿಯಾರದ ಸಡಗರ (ಪದ್ಯ) - ಜಿ.ಪಿ. ರಾಜರತ್ನಂ 30
6 ಸಂತೆ 34
7 ಅರಿವೇ ಗುರು 41
8 ನನ್ನ ದೇವರು (ಪದ್ಯ) - ನೆಂಪು ನರಸಿಂಹಭಟ್ಟ 48
9 ಮೂರು ಕಲ್ಲುಗಳು 52
10 ಸತ್ಯವಂತ ಬಾಲಕ 58
11 ಮಂಗಗಳ ಉಪವಾಸ (ಪದ್ಯ) -ಮಚ್ಚಿಮಲೆ ಶಂಕರನಾರಾಯಣರಾವ್ 63
12 ನೇಗಿಲು 67
13 ಸರಳತೆ 74
14 ಚೆಲುವಿನ ನಾಡಿದು ಕನ್ನಡವು (ಪದ್ಯ) - ಪಳಕಳ ಸೀತಾರಾಮಭಟ್ಟ 80
15 ಸಹಬಾಳ್ವೆ 85
16 ಕಾವೇರಿ 93
17 ಮಿಂಚುಹುಳ (ಪದ್ಯ) - ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ 99
18 ಪದಕೋಶ 103

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು