ಪುರುಷಾಮೃಗ

ಪುರುಷಾಮೃಗ

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಕೃತಿಯ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಪುರುಷಾಮೃಗ ಮೂಲ-ರಾಬರ್ಟ್ ಲೂಯಿ ಸ್ಟೀವನ್ಸನ್/ಕನ್ನಡ ಅನುವಾದ-ಆನಂದ
ಕೃತಿಯ ಹಕ್ಕುಸ್ವಾಮ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನುವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 88

Download  View 

Epub  Text 

  ಲೋಕನಗರ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಏರ್ಪಟ್ಟ ಹಿರ್ನಾಟಕ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹಾನಗರ ಹಾಗೂ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ಪಟ್ಟಣ. ಕಳೆದ ಹತ್ತಾರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಗರವು ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಹಬ್ಬಿ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಈ ನಗರದ ಬಹು ಉತ್ತಮವಾದ ಹವಾಗುಣವೇ ಭಾರತದ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ. ಜೊತೆಗೆ, ಈ ನಗರದ ವ್ಯಾಪಾರವೂ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳೂ ನಗರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟಿವೆ. ನಗರದ ಎಲ್ಲ ದಿಕ್ಕುಗಳಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಬಸ್ಸುಗಳಲ್ಲೂ, ಆರು ರೈಲ್ವೇ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ಈ ನಗರಕ್ಕೆ ನಿತ್ಯ ವ್ಯಾಪಾರ—ವ್ಯವಹಾರ—ವಿಹಾರಾರ್ಥವಾಗಿ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಬಂದು ಹೋಗುವ ಜನ ಸಂಖ್ಯೆಯೇ ಒಂದೂವರೆ—ಎರಡು ಲಕ್ಷದಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಗರದ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಟು ಲಕ್ಷವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದೆ.