ಗಣಿತ (೧೦- ತರಗತಿ)

ಗಣಿತ (೧೦- ತರಗತಿ)

ಪುಸ್ತಕ ವಿವರ
ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರುಲೇಖಕರ ಹೆಸರು
ಗಣಿತ (೧೦- ತರಗತಿ) ಪ್ರೊ.ಜಿ.ಎಸ್‌.ಮುಡಂಬಡಿತ್ತಾಯ
ಮುಖ್ಯ ಸಂಪಾದಕರು ಕರ್ನಾಟಕ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಂಘ (ರಿ.)
ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ 409

Download  View 

ಸಂಖ್ಯೆ ಘಟಕ ಪುಟ ಸಂಖ್ಯೆ
1

ಗಣಗಳು 

1-12
2 ಶ್ರೇಢಿಗಳು  13-48
3 ವಾಸ್ತವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು  49-62
4

ಕ್ರಮಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಕಲ್ಪಗಳು 

63-88
5 ಸಂಭವನೀಯತೆ 89-116
6

ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

 117-138
7

ಕರಣಿಗಳು

139-152
8 ಬಹುಪದೋಕ್ತಿಗಳು  153-176
9

ವರ್ಗ ಸಮೀಕರಣಗಳು

177-212
10 ವೃತ್ತಗಳು  213-244
11 ಸಮರೂಪ ತ್ರಿಭುಜಗಳು  245-272
12

ಪೈಥಾಗೊರಸ್‌ ಪ್ರಮೇಯ 

273-284
13 ತ್ರಿಕೋನಮಿತಿ  285-320
 14

ನಿರ್ದೇಶಾಂಕ ರೇಖಾಗಣಿತ

321-342
15 ಕ್ಷೇತ್ರಗಣಿತ 243-384
ಐಚ್ಛಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು 385-394
ಗಣತೀಯ ಮಾದರೀಕರಣ (ಅನುಬಂಧ) 395-400

 

ಸಂಬಂಧಿತ ಪುಸ್ತಕಗಳು

 

>

ಕಣಜ ಯೋಜನೆಯ ಅಧಿಕೃತ ವಿಳಾಸ:

ಕೃತಿಸ್ವಾಮ್ಯ 2016 - 2017 e-ಪುಸ್ತಕ | ಎಲ್ಲ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ |
ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ, e-ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ, ಮೊದಲನೆಯ ಮಹಡಿ, ಕನ್ನಡ ಭವನ ಜಯಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಒಡೆಯರ್ ರಸ್ತೆ,
ಬೆಂಗಳೂರು- 560 002 ದೂರವಾಣಿ: 080-22227478 /22212487, ಮಿಂಚಂಚೆ (ಇ-ಮೇಲ್) - developkanaja@gmail.com