close
ಹುಡುಕಿ:
ಹೊಸ ಅಂಕಣ: (ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಂಕಣಗಳು )

ವನ್ನೂರ್ ಅಲಿ ಶಂಕರ್ ತಾತನಾದ ಕಥೆ

ಹೊಸಪೇಟೆ ಹತ್ತಿರದ ಕಮಲಾಪುರದಿಂದ ಆರೇಳು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಸುಂಕಲಮ್ಮನ ಕೆರೆ ಇದೆ. ಆ ಕೆರೆ ದಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಎಕರೆಯಷ್ಟು ಆಲದ ಮರವಿದೆ. ಅದರ ಬಿಳಲುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ಸುಂಕಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾಳೆ. ನೋಡಲು ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕನ್ನಡ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಮೈಲಿ ದೂರ. ನಾನು ಕಮಲಾಪುರದ ಬೇಡ ನಾಯಕರ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆ ಗುರುತಿಸಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆಂದು ಅವರ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡುತ್ತಿದ್ದೆ. ಸುಂಕಲಮ್ಮನ ಕೆರೆಗೆ ಹೋದಾಗ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿಯೇ ಶಂಕರತಾತನ ಮಠವಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ಅದನ್ನು ವನ್ನೂರಸ್ವಾಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಕುತೂಹಲಗೊಂಡ […]

4 19

ಕೊಮಾರ ರಾಮಯ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ: ಸಂಧಿ ೨೩ – ಜಟ್ಟಂಗಿ ರಾಮೇಶ್ವರನ ದರ್ಶನ

  » ಇತಿಹಾಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೊಮಾರ ರಾಮಯ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ: ಸಂಧಿ ೨೫ – ಮಾತಂಗಿಯೊಡನೆ ಕೊಮಾರ ರಾಮಯ್ಯನ ಯುದ್ಧ

  » ಇತಿಹಾಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೊಮಾರ ರಾಮಯ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ: ಸಂಧಿ ೨೬ – ಕೊಮಾರ ರಾಮಯ್ಯನ ಮರಣ – ಕೈಲಾಸ ಗಮನ

  » ಇತಿಹಾಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೊಮಾರ ರಾಮಯ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ: ಸಂಧಿ ೧೫ – ಹರಿಯಲದೇವಿಯಲ್ಲಿಗೆ ಚೆಂಡು ಬೇಡಲು ಹೋದುದು

  » ಇತಿಹಾಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೊಮಾರ ರಾಮಯ್ಯನ ಚರಿತ್ರೆ: ಸಂಧಿ ೧೮ – ಕಂಪಿಲರಾಯನಿಗೆ ರತ್ನಾಜಿ ಚಾಡಿ ಹೇಳಿದುದು

  » ಇತಿಹಾಸ, ಕರ್ನಾಟಕ ಇತಿಹಾಸ, ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ವ್ಯಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಾಹಿತ್ಯ

ಶಬ್ದ ಕೋಶ

ಕ್ಷಿಪ್ರ ಹುಡುಕಾಟ:
ಶಬ್ದಕೋಶ ಪುಟ ->

ತಾಜಾ ಸೇರ್ಪಡೆ

ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ, ಸಾಹಿತ್ಯ

ಕೃಷಿ, ರೈತರ ಅನುಭವ

ವಿಜ್ಞಾನ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಕಲೆ, ಸಂಗೀತ